Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Congregatio Sororum Franciscalium Familiae Mariae (FRM) ) –założył w 1857 roku w Petersburgu arcybiskup Warszawy – Zygmunt Feliński. Błogosławiony Zygmunt, człowiek o sercu otwartym i wrażliwym, widział dookoła wiele nędzy, biedy, samotności. Dostrzegał dzieci, głodne miłości i zwykłej ludzkiej życzliwości. To z myślą o nich pozbierał kobiety, które chciały pomagać. Spisał regułę, uzyskał aprobatę Stolicy Apostolskiej. Pierwsze siostry rozpoczęły swoją służbę.

Obecnie w Polsce pracuje ok. 1500 sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w trzech prowincjach: poznańskiej, warszawskiej i krakowskiej. Dom Generalny znajduje się w Warszawie. Siostry pracują w szkołach, przedszkolach, prowadzą domy dziecka, świetlice dla dzieci, grupy modlitewne dla dzieci, domy opieki społecznej, są zakrystiankami. Można je także spotkać w kuriach diecezjalnych.
Franciszkanki prowadzą swoje domy również w Brazylii, w Rzymie, na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie.

17 sierpnia 2003 roku 3 siostry przybyły do Gorzowa, aby stworzyć tu dom zakonny.