Małżeństwo

Co należy uczynić, aby zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii?

 

 1. Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i zarezerwować właściwy termin ślubu.
 2. Odbyć kurs przedmałżeński – co miesiąc w jednej z gorzowskich parafii odbywa się taki kurs.
  W naszej parafii z reguły jest on organizowany w grudniu.
 3. Około 3-4 miesięcy przed ślubem narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii celem spisania pierwszej części protokołu przedmałżeńskiego. W tym celu niezbędne są następujące dokumenty:
  – dowody osobiste,
  – świadectwa chrztu św. obojga narzeczonych wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ślubem,
  – świadectwa bierzmowania – jeśli na świadectwie chrztu nie ma informacji o przyjęciu tego sakramentu,
  – świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  – świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  – jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe, należy jeszcze dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego,
  – jeśli narzeczeni mieszkają na terenie innej parafii, należy dostarczyć zgodę z parafii jednego z nich. Podczas wypełniania protokołu przedmałżeńskiego duszpasterz zapyta o datę i miejsce przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej – należy być wtedy zorientowanym. 🙂 Warto pamiętać, że wypełnienie protokołu przedmałżeńskiego jest niemożliwe w czasie dyżurowania kancelarii parafialnej. Zachęcamy, aby wcześniej umówić się z danym duszpasterzem w dogodnym terminie.
  Numer telefonu dyżurnego: 797 962 203.
 4. Po pierwszej części badania kanonicznego należy odbyć nauki w Poradni Rodzinnej. Jeśli ktoś z narzeczonych mieszka na terenie innej parafii należy także dostarczyć do swojej parafii prośbę o wygłoszenie zapowiedzi.
 5. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy odbyć jeszcze jedno spotkanie celem spisania drugiej części protokołu przedmałżeńskiego. Przy tej okazji należy podać dane świadków (imiona i nazwiska oraz adres zamieszkania) – warto być wtedy zorientowanym. 🙂
  Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
 6. Około 15 minut przed uroczystością ślubną świadkowie zgłaszają się do zakrystii ze swoimi dowodami osobistymi, kartkami od spowiedzi narzeczonych oraz obrączkami.