Adhortacje papieskie są dokumentami, które zazwyczaj powstają jako owoc obrad Synodu Biskupów i poświęcone są problematyce rozważanej podczas takiego Synodu. Zobacz listę:

 • Pastores Gregis, Posynodalna Adhortacja Apostolska Pastores Gregis. Tłumaczenie wg. L’Osservatore Romano. 16.10.2003
 • Pastores gregis, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores gregis” Ojca Świętego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata. 16.10.2003
 • Pastores gregis – rozdział II, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores gregis” Ojca Świętego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata: Życie duchowe biskupa
 • Pastores gregis – rozdział III, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores gregis” Ojca Świętego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata: Nauczyciel wiary i herold słowa
 • Pastores gregis – rozdział IV, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores gregis” Ojca Świętego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata: Szafarz łaski najwyższego kapłaństwa
 • Pastores gregis – rozdział V, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores gregis” Ojca Świętego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata: Pasterskie rządy biskupa
 • Pastores gregis – rozdział VI, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores gregis” Ojca Świętego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata: W komunii Kościołów
 • Pastores gregis – rozdział VII, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores gregis” Ojca Świętego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata: Biskup wobec aktualnych wyzwań
 • Ecclesia in Europa, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa Ojca Świętego Jana Pawła II, 28.06.2003
 • Redemptoris custos, Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos. O świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. 15.08.1989
 • Redemptionis donum, Adhortacja Apostolska Redemptionis Donum. O konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia. 25.03.1984
 • Pastores dabo vobis, Posynodalna Adhortacja Apostolska Pastores dabo vobis. 25.03.1992
 • Reconciliatio et paenitentia, Adhortacja Apostolska Reconciliatio et Paenitentia. O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła. 2.04.1982
 • Familiaris consortio, Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym. 22.11.1981
 • Ecclesia in Africa, Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia in Africa. 14.09.1995
 • Christifideles Laici, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici. O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie. 30.12.1988
 • Catechesi Tradendae, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi Tradendae”. 16.10.1979

 

Materiał z opoka.org.pl