Schola – oprawa mszy świętej na godz. 12:00

(próby w salce: w sobotę godz. 11:00 – 11:45
oraz w niedzielę przed mszą godz. 11:30)

prowadzenie s. Beata