Służba Papieska powstała w roku 1997 z okazji wizyty Papieża Jana Pawła II w naszej parafii. Zadaniem Służby Papieskiej było dopilnowanie porządku, oraz informowanie wiernych podczas celebry. Na początku założenia Służby Papieskiej liczyła ona około 100 osób. Do dzisiejszego dnia pozostało 20 osób, które biorą czynny udział w posłudze Kościołowi. Służba Papieska w parafii pomaga przy organizowaniu imprez kościelnych, które inicjuje proboszcz w ciągu roku [festyny]. Pomaga również w utrzymaniu porządku w czasie procesji kościelnych [Nabożeństwa Fatimskie].

Od chwili założenia służby mamy coroczne spotkania opłatkowe z proboszczem. Są również organizowane wyjazdy dla Służby Papieskiej do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Jako wspólnota są fundatorem elementu wystroju kościoła parafialnego.