Imię i nazwisko lidera: Iwona Bańdziak– dyrygent

Kontakt: ib688@o2.pl;  Telefon: 606 721 265

Termin spotkań grupy: wtorki i czwartki (18.45-20.00)

Krótka charakterystyka grupy:

Parafialny chór „Gaudete” zrzesza ludzi, którzy poprzez śpiew i muzykę sakralną pragną wychwalać Boga.

Celem głównym i misją chóru jest udział w mszach świętych i uroczystościach religijnych
w macierzystej parafii jak również tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej na terenie miasta poprzez udział w otwartych konkursach, przeglądach i warsztatach muzycznych.
Zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkich, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności wokalne, chwalić Boga śpiewem i dziękować mu za wspaniałe dary, którymi nas co dzień obdarza.

 

Gaudete – Radujcie się!!