Modlitwa w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem

Kochany Ojcze!

Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo,
chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełnienia przykazania miłości.
Po okresie ludzkiej niemocy i egoizmu,
posłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa,
aby przywrócił nam dar miłości.
Odtąd małżonkowie mają moc do realizowania miłości małżeńskiej.

Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwórco, obdarzaj małżonków miłością,
Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy,
chroń wszystkie małżeństwa przed utratą pierwotnej miłości.
Maryjo i Józefie, święci małżonkowie, wstawiajcie się
za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby małżeństwo,
za które się modlę, obdarowane było cudem przemiany.
Przemieniaj ich urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej,
szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości,
oddalenie w bliskość, smutek w radość,
obojętność w pragnienie bycia razem…
Oby w tym małżeństwie objawiała się Twoja Boska miłość
i Twoja chwała. Niech małżonkowie i ich dzieci
– ciągle na nowo – Tobie i Twojej Matce
zawierzają szczęście małżeńskie i rodzinne.

Amen.