Grupa modlitewna „Margaretki” powstała w naszej parafii w 1999 roku. Celem grupy jest codzienna modlitwa za kapłanów, którzy sprawowali posługę duszpasterską w naszej parafii, którzy ją sprawują, a także za tych, którzy będą sprawowali.

Apostolat Margaretek liczy około 120 osób i otacza swą modlitwą 20 kapłanów, aby mogli skutecznie głosić Ewangelię i sprawować z czcią Eucharystię.
Pomysłodawcą powstania tej grupy w parafii był ksiądz proboszcz Władysław Pawlik.