Wiara i Światło

„Wiara i Światło” jest ruchem wspólnotowym. Założyli ją Jan Vanier i Maria Helena Mathij w roku 1971. W Polsce wspólnota istnieje od 1987 roku, a w naszym mieście od 1983 roku.

W centrum tych wspólnot znajdują się osoby w różnym stopniu upośledzone umysłowo; dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Są oni otoczeni miłością przez swoje rodziny i przyjaciół, gdzie mają możliwość poznania swoich darów oraz odkrycia radości jaką niesie przyjaźń. Rodzicom wspólnota niesie wsparcie i pomaga lepiej dostrzec piękno dziecka.

Przy naszej parafii wspólnota „Ziarenko” zaczęła się spotykać od 2001 roku i do założenia jej bardzo zachęcał ks. Proboszcz.
Członkowie wspólnoty spotykają się regularnie w sali budynku parafialnego w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. Grupa liczy około 20 osób. Wspólnota „Ziarenko” zorganizowała w 2003 roku rekolekcje dla całego regionu. Corocznie odbywa się opłatek z udziałem księdza proboszcza i księży zaproszonych, a przewodniczy spotkaniu ks. Biskup.

„Wiara i światło” wierzy, że każda osoba zdrowa, czy upośledzona jest tak samo kochana przez Boga, że Jezus żyje w niej nawet jeśli nie może ona tego wyrazić (z karty Konstytucji Wspólnoty).