Decyzją Biskupa Diecezjalnego Adama Dyczkowskiego z dniem 14.12.2001r. proboszcz kanonik Władysław Pawlik został duchowym duszpasterzem stowarzyszenia.

Współpraca księdzem kanonikiem ma charakter duszpasterski i szkoleniowy, a została zapoczątkowana w 1997 roku. Związek zrzesza 657 członków, którzy są zorganizowani w 26 kołach pszczelarzy na terenie zachodnio – pomocnym Województwa Lubuskiego.

Ksiądz kanonik uczestniczy w corocznych spotkaniach szkoleniowych, na których przekazuje pszczelarzom słowa otuchy i błogosławieństwa duszpasterskiego na szczęśliwe dni pracy. Dzięki przychylności ks. kanonika pszczelarze Koła w Gorzowie Wlkp. spotykają się na zebraniach szkoleniowych i opłatkowych. Wspólnie z ks. Władysławem Pawlikiem Zarząd WZP i Koło Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. organizuje uroczystą Mszę Świętą, w dniu naszego patrona pszczelarzy św. Ambrożego, w której biorą udział pszczelarze związku z rodzinami. Po Mszy odbywa się uroczyste spotkanie pszczelarzy z ks. biskupem, proboszczem oraz zaproszonymi gośćmi. Na naszą prośbę ks. kanonik Władysław Pawlik służy nam pomocą w ochronie pszczoły miodnej przed groźnymi skutkami używania w rolnictwie środków ochrony roślin. Pszczelarze zwykli mówić o proboszczu „Bądź z nami duchem dalej wspieraj naszą działalność”.