Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Christianoi” istnieje w naszej parafii już 18 lat. Powstała w marcu 1995 roku. Grupa liczy ok. 20 osób. Jej opiekunem jest ks. Antoni Trzyna, a liderem Ewa Szlempo wraz z mężem Janem Szlempo. Wspólnota ma charakter modlitewno – ewangelizacyjny. Głosimy Dobrą Nowinę mocą Ducha Świętego poprzez rekolekcje Nowego Życia. Osoby uczestniczące w rekolekcjach doświadczają Żywego Jezusa w swoim życiu, Jego Miłości oraz przemiany w swoim myśleniu i działaniu. Jeżeli pragniesz doświadczyć Jego działania w swoim życiu, to przyjdź na te rekolekcje. Zaczynamy na wiosnę 2014 r. O dokładnej dacie poinformujemy, będzie o tym głośno.

Wspólnota ma swoje spotkania modlitewne w każdy wtorek po wieczornej Eucharystii w salce na plebanii.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkania modlitewne.

Spotkanie modlitewne to jeden z najcenniejszych darów, jakie przynosi Kościołowi Odnowa Charyzmatyczna. Jego zasadniczym celem jest uwielbienie Boga. Łączy w sobie wymiar indywidualny i wspólnotowy- każdy może wypowiedzieć swoje osobiste uwielbienie, świadectwo, czy prośbę, a czyni to w obecności innych osób i w jedności z nimi. Jest to spotkanie zarówno z Bogiem jak i z ludźmi. Istotą spotkania modlitewnego jest obdarowywanie i bycie obdarowywanym. Obdarowujemy innych swoją modlitwą, świadectwem, rozumieniem Słowa, otwartością na charyzmaty.