Parafia nasza jest liczebnie i terytorialnie największa w mieście, dlatego też istniała potrzeba pomocy kapłanom w udzielaniu Komunii św. – tak w kościele parafialnym, jak również pośród chorych niemogących uczestniczyć w Eucharystii.

W 2003 roku Ksiądz Proboszcz zaproponował osobom świeckim – żywo uczestniczącym w życiu kościoła i spełniającym kryterium moralne – by podjęli służbę jako tzw. Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. Do ich zadań należą: udzielanie Komunii św. w niedzielę i dni powszednie (jeżeli jest taka potrzeba), zanoszenie Najświętszego Sakramentu chorym w domach i w szpitalach oraz szeroko pojęta służba przy ołtarzu.

Obecnie w naszej parafii posługę Szafarzy podejmuje pięciu mężczyzn, a ich duchowym opiekunem jest Ks. Proboszcz.