Parafia nasza jest liczebnie i terytorialnie największą w mieście dlatego też istniała potrzeba pomocy kapłanom w udzielaniu Najświętszego Sakramentu tak w kościele parafialnym, jak również pośród chorych nie mogących uczestniczyć w Eucharystii.

W 2003 roku ksiądz proboszcz zaproponował osobom świeckim żywo uczestniczącym w życiu Kościoła i spełniającym kryterium moralne, by podjęły służbę w Kościele jako szafarze. Dwie osoby po wcześniejszym przygotowaniu rozpoczęły tę posługę. Do ich zadań należy: udzielanie Komunii Świętej podczas Mszy Św., udzielanie w niedzielę Komunii Świętej chorym w domach, służba liturgiczna .

Obecnie kapłanów wspiera jest dwóch szafarzy i jeden się przygotowuje do posługi szafarza. Z racji wykonywanych zadań kontaktują się z księdzem proboszczem na bieżąco.