Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności.

Pierwsza wspólnota Ruchu w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej powstała w 1995 roku w naszej parafii. Opiekę nad wspólnotą objął ks. kan. Władysław Pawlik, którą sprawował do 2001 roku. Od tego czasu opiekę nad grupą objął ks. Tadeusz Stachura – obecny moderator Ruchu Rodzin Nazaretańskich w diecezji.

W chwili obecnej na terenie miasta działają grupy parafialne. Grupa przy naszej parafii liczy 16 osób. Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu na tzw. grupach dzielenia. Ponadto członkowie uczestniczą w cotygodniowych konferencjach , które do 2004 roku głoszone były w naszej parafii . Raz w miesiącu odbywają się dni skupienia. Członkowie wspólnoty piszą „Dziękujemy Panu Bogu za obecność ks. proboszcza Władysława Pawlika w naszej parafii, który okazuje nam wiele życzliwości i troski.”