Niemalże z chwilą erygowania przez Księdza Biskupa Józefa Michalika parafii p.w. Pierwszych Polskich Męczenników zostały założone w 1989 roku dzięki inicjatywie księdza proboszcza Władysława Pawlika pierwsze Róże Żywego Różańca. W ciągu 15 lat funkcjonowania naszej parafii sukcesywnie powstawały następne Róże. Na dzień dzisiejszy wspólnota liczy 25 róż, czyli 500 osób.

Wspólnota Żywego Różańca codziennie modli się na różańcu w domach [rodzinach]. Często uczestniczy w Eucharystii. Raz w miesiącu, odbywają się spotkania ogólne, połączone ze zmianą Tajemnic Różańca, w tym czasie trwa godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z tzw. Różańcem Fatimskim. Ta forma modlitwy jest owocem kilku pielgrzymek organizowanych przez naszego księdza proboszcza [w tym do Fatimy i Rzymu]. Od początku istnienia naszej wspólnoty jej moderatorem jest ksiądz proboszcz, natomiast animatorem wspólnoty od września 2003 roku jest ks. Mieczysław Kaflik.