Poradnictwo Rodzinne przy parafii funkcjonuje od 1990 roku, więc od momentu oddania do użytku kaplicy przy nowo erygowanej parafii. Od początku posiadało przygotowane kadry, posiadające misję biskupa diecezjalnego. Przez cały czas funkcjonowania Poradnictwa pracowały w nim nie mniej niż trzy osoby jednocześnie, udzielając porad głównie narzeczonym, których tylko w roku 2004 było 120 osób.

Poza tym pracownicy Poradnictwa Rodzinnego partycypują w comiesięcznych cyklach nauk przed chrztami dla rodziców i rodziców chrzestnych, także uczestniczą w roli wykładowców w kursach przedmałżeńskich odbywających się na terenach trzech gorzowskich dekanatów. Od początku istnienia Poradnictwa przy parafii członkowie zadeklarowali tę formę pracy jako wkład w dzieło ewangelizacji i w dzieło budowy kościoła w wymiarze tak widzialnym, jak i duchowym. Przez cały czas funkcjonowania tej formy duszpasterstwa jest ona objęta szczególną troską i opieką proboszcza parafii, księdza Władysława Pawlika.

Poradnictwo Rodzinne czynne w: I, II, III – środa miesiąca o godzinie 18.00