Spowiedź Święta w dni powszednie: pół godziny przed każdą Mszą św.

Spowiedź Święta w niedziele: od początku Mszy Świętej

Spowiedź Święta w piątek: od 15.00  do  18.00