Początek naszej parafii sięga wydania dekretu przez ks. ordynariusza Wilhelma Plutę z dnia 04.12.1982, w którym mianował księdza Jana Pikułę proboszczem parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego. Otrzymał on w obowiązkach swoich również troskę o utworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego na tworzącym się osiedlu Ustronie Parkowe.
Po początkowych trudnościach wyznaczono lokalizację budowy (decyzją z dnia 16.02.1988) przy ul. Kombatantów. Natomiast akt notarialny na wieczyste użytkowanie placu został spisany 04.04.1989 r., zaś zezwolenie na inwestycje zespołu sakralnego na osiedlu Górczyn zostało wydane dnia 11.04.1989 r. wg projektu mgr inż. architekt Jolanty Mijas-Król. Dnia 1.09.1989 – parafia obrała na patronów Pierwszych Męczenników Polskich Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna. W dziejach Diecezji Gorzowskiej jest to pierwsza parafia, która przyjęła takich patronów. Dnia 3.09.1989 – na cześć ustanowienia nowej parafii odprawiono uroczystą mszę św. na placu budowy nowego kościoła. Mszy przewodniczył ks. biskup ordynariusz Józef Michalik.
Podczas uroczystości nowo tworząca się parafia otrzymała wiele darów, paramentów liturgicznych, a także powitała nowych księży: ks. proboszcza Władysława Pawlika i ks. Jana Makowskiego – pierwszego wikariusza.
Wspólnota parafialna rozpoczęła życie duchowe poprzez założenie grup duszpasterskich: ministrantów, ojców ministrantów, scholi, koła żywego różańca, oazy i rodzin. We wrześniu 1989 r. odbyła się pielgrzymka Służby Liturgicznej do Rokitna. Pielgrzymi udali się do Sanktuarium w pieszej pielgrzymce jako wyraz wdzięczności za Koronację Obrazu Rokitniańskiego. W październiku odbyła się pielgrzymka Żywego Różańca również do Rokitna. Pielgrzymi przywieźli kopię obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej, która rozpoczęła wędrówkę po rodzinach naszej wspólnoty.22.10.1989 – po raz pierwszy w murach została odprawiona msza św., a zbliżające się święto patronów 13 listopada zobowiązywało parafian do aktywnego łączenia się do prac przy budowie.19.11.1989 – ks. biskup Paweł Socha odprawił pierwszą mszę odpustową. Na uroczystości byli obecni księża z Dekanatu Gorzowskiego. W czasie mszy św. ks. Biskup poświęcił obraz Pięciu Braci Męczenników. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego parafia została powierzona opiece Serca Pana Jezusa.24.12.1989 (niedziela) – o godz.22.00 po raz pierwszy odprawiono pasterkę dla dzieci, zaś dla rodziców i wszystkich parafian o godz. 24.00. Podczas pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia w naszej parafii udzielono po raz pierwszy Sakramentu Chrztu.04.01.1990 – parafia uzyskała pisemne zezwolenie na budowę domu katechetycznego.luty 1990 – dzięki łagodnej zimie trwają prace przy budowie domu katechetycznego.19/20.03 1990 – włamano się do naszej kaplicy. Skradziono część sprzętu nagłaśniającego i podpalono Zakrystię. Pożar spowodował spore zniszczenia. Sprawcy do dnia dzisiejszego nie zostali ujęci. Parafianie na wieść o podpaleniu kaplicy zorganizowali zbiórkę pieniężną i rzeczową, do której przyłączyły się parafie: Św. Maksymiliana Kolbego, Św. Krzyża i Katedralna.02.06.1990 – o godz.17.00 rozpoczęła się pierwsza wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Podczas mszy św. ks. Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania. Główna część wizytacji kanonicznej odbyła się w niedzielę.

16.12.1990 – o godz.16.00 w uroczystej procesji został przeniesiony obraz Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy do naszej kaplicy. Odbyła się również I Nowenna, którą odprawił O. Stanisław Kuczek.
Ważnym wydarzeniem z życiu parafii był dzień przeprowadzki księży do wybudowanego domu katechetycznego.

W roku 1992 – powstał pomysł otworzenia kuchni dla ubogich. Zrodził się on po peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Po roku spotkań zrodziło się dzieło Stowarzyszenia Pomocy Bliźnim im. Brata Krystyna. Otwarta została stołówka przy ul. Armii Ludowej oraz dział pomocy rzeczowej przy ul. Teatralnej.

Sierpień 1993 – rozpoczęto wykop pod fundamenty świątyni

13.11.1995 – wizytacja kanoniczna ks. bpa Adama Dyczkowskiego. Podczas mszy św. ksiądz biskup wmurował kamień węgielny pod budowę świątyni.

07.09.1996 – odbył się Festyn Rodzinny z okazji II Diecezjalnego Dnia Rodzin. Parafia nasza zdobyła przechodni puchar ks. Biskupa Ordynariusza.
W czasie wiosennej konferencji rejonowej ks. Biskup Paweł Socha otrzymał wiadomość o przybyciu Ojca Św. do naszej diecezji. Pielgrzymka Jana Pawła II ustalona została na rok 1997. Pierwotnym miejscem spotkania miała być parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbego. Po długich rozważaniach zdecydowano się na plac przy naszej parafii.

13.11.1996 – zapadła ostateczna decyzja. Rozpoczęły się przygotowania do spotkania z Ojcem Św. Janem Pawłem II.

02.06.1997 – papieża Jana Pawła II przywitało ok. 500 tyś. wiernych.

03.06.2000 – na cześć wizyty Ojca Św. w naszej parafii odbył się I Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej TOTUS TUUS. Od tego czasu festiwal odbywa się co roku w najbliższą sobotę pamiętnej rocznicy papieskiej wizyty. Łączymy go zawsze z festynem parafialnym.

13.11.2000 – znamienna data w historii parafii. W tym dniu bp Adam Dyczkowski poświęcił nasz nowo wybudowany kościół.

17.03.2001 – wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez bpa Pawła Sochę

17.02.2002 – uroczystość nawiedzenia relikwii Męczenników Międzyrzeckich. Od naszej parafii rozpoczęła się peregrynacja relikwii w całej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

13.11.2002 – w czasie odpustu ks bp Adam Dyczkowski poświęcił stacje Drogi Krzyżowej.

Luty 2003 – montaż ołtarza w naszym kościele. Nie było to łatwe, a w pracach wziął udział nawet sam autor – Jacek Nowak (który jest również autorem Drogi Krzyżowej).

28.04.2003 – W naszej parafii miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej, 45. rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin Jego Ekscelencji biskupa Adama Dyczkowskiego gościliśmy dostojnego jubilata.

Kolejną ważną intencją tej mszy św. było 25 lecie święceń kapłańskich naszego księdza proboszcza Władysława Pawlika oraz całego rocznika księży razem z nim wyświęconych w 1978 roku w Paradyżu. Przybyli prawie wszyscy, aby dziękować Bogu za łaskę 25 letniej posługi i prosić o dalsze wsparcie na swej kapłańskiej drodze. Ksiądz biskup wygłosił piękną homilię na temat powołania, które jest jednocześnie i darem, i tajemnicą.

16.05.2004 – W historii parafii po raz pierwszy w naszej świątyni udzielono święceń diakonatu. Spośród 11 kleryków Seminarium Diecezjalnego pięciu przyjęło święcenia z rąk ks. biskupa Edwarda Dajczaka. Zostali wybrani i posłani do posługi Kościoła.

21.10.2004 – W czasie parafialnej pielgrzymki do Rzymu, Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas środowej audiencji pobłogosławił korony tryptyku Matki Bożej Nieustającej Pomocy

22.12.2004 – Msza św. z nałożeniem koron tryptyku Matki Bożej Nieustającej Pomocy koncelebrowana przez biskupa ordynariusza Adama Dyczkowskiego

06.04.2005  – Diecezja żegna Jana Pawła II – Msza św. w intencji Jana Pawła II na placu zgromadziła ok 50 000 wiernych. Obecne były władze duchowne i świeckie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

07.04.2005  – Biały Marsz, gorzowska młodzież maszerowała od katedry na plac Jana Pawła II, gdzie podczas nabożeństwa 30 000 osób modliło się w intencji zmarłego Papieża.

3.07.2005 – Nawiedzenie relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

16-18 września 2005 – Diecezjalne Dni Młodych podobnie jak w 2003 roku, odbywały się w naszej parafii. Przybyło ponad 2000 uczestników. W niedzielę o godz. 12.00 biskup ordynariusz Adam Dyczkowski odprawił uroczystą Mszę św.

Nasz kościół to pięcionawowa świątynia o nowoczesnej stylistyce, której architektami są Jolanta Mijas-Król i Jerzy Król, a konstruktorem- inż. Stefan Janik.
Wystrój wnętrza, projektu Jacka Nowaka, to kompozycja bieli ścian, marmurowych okładzin filarów i drewnianych płaskorzeźb.Postacie w ołtarzu głównym wyobrażają świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna wpatrzonych w Chrystusa Zmartwychwstałego.
W krzyżu papieskim umieszczone są relikwie świętych, sprowadzone do parafii w 2003 roku z okazji obchodów 1000-lecia Męczeństwa Patronów.W prawej nawie jest również ołtarz św. Joanny Beretta-Molla – patronki rodzin, narzeczonych, służby zdrowia i akcji katolickiej.W prawej kaplicy bocznej znajduje się tryptyk Jezusa Miłosiernego, a w lewej – Najświętszej Maryi Panny, z płaskorzeźbą Matki Bożej Nieustającej Pomocy.Na filarach po jednej stronie zamontowane są stacje Drogi Krzyżowej, zaś po drugiej zostały zamontowane drewniane ramy, w których będą umieszczone obrazy przedstawiające 12 Apostołów.Msze święte i nabożeństwa uświetnia muzyka organów – 52-głosowych z 16-ma instrumentami.