„Jako ministranci w rzeczywistości już jesteście apostołami Jezusa! Gdy uczestniczycie w liturgii, pełniąc swoją służbę przy ołtarzu, ofiarowujecie wszystkim świadectwo. Wasza skupiona postawa, wasza pobożność, wychodząca z serca i wyrażająca się w gestach, w śpiewie, w odpowiedziach – jeśli robicie to w sposób właściwy i bez roztargnienia, nie byle jak – jest więc świadectwem, które działa na ludzi. Więź przyjaźni z Jezusem ma swoje źródło i swój szczyt w Eucharystii. Jesteście bardzo blisko Jezusa w Eucharystii i to jest największym znakiem Jego przyjaźni do każdego z nas” – tymi słowami Ojciec Święty Benedykt XVI ukazał istotę powołania ministranta.

 

Obecnie przy Ołtarzu Jezusa Chrystusa w naszej parafii służy 46 ministrantów w różnym wieku. Spotkania ministrantów odbywają się trzech grupach wiekowych: dla ministrantów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Opiekunem grupy jest ks. Tomasz, prezesem Adam Czeponis, wiceprezesem Piotr Syta, członkami zarządu Dariusz Dębecki i Michał Zieliński. Istotna role w formacji ministranckiej odgrywają rodzice, którzy przypominają o wyznaczonym grafiku służeń czy zbiórkach.

 

Strony internetowe:
1. www.oltarz.pl/kongres/ – Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza
2. www.oltarz.pl/poradnik/ – Poradnik Liturgicznej Służby Ołtarza