1. ks. kan. Bogusław KACZMAREK – proboszcz parafii
  2. ks. Barnaba DĘBICKI – wikariusz, prefekt Szkoły Katolickiej
  3. ks. Jerzy FREJNIK – wikariusz, kapelan szpitala
  4. ks. Rafał KIERCZUK – wikariusz
  5. ks. Henryk JĄGOWSKI – rezydent, senior
  6. ks. prałat kan. Władysław PAWLIK  – senior