Hospicjum Św. Kamila

Ksiądz proboszcz jest zaangażowany w działalność Stowarzyszenia od 1993 roku. Kontynuował podjęcie procedury prawnego unormowania funkcjonowania Stowarzyszenia, pozyskania na własność budynku, w którym mieści się Hospicjum, dokonania w nim prac remontowych i modernizacyjne -adaptacyjnych.

Obecnie pełni on w Stowarzyszeniu Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp. funkcję Przewodniczącego Zarządu, co łączy z poświęceniem bardzo dużej ilości czasu na podejmowanie zadań, związanych z organizacyjno-formalnym funkcjonowaniem placówki.
Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego, a placówka hospicyjna jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, która rocznie pomaga średnio 3.600 osobom dotkniętym chorobą, niesprawnością, a szczególnie chorobą nowotworową.

Ksiądz Władysław oddaje się posłudze w Hospicjum, inspiruje do zaangażowania w misję naszej placówki, pozyskuje dla niej wolontariuszy sympatyków i ofiarodawców. Charakterystyczne jest to, iż jako kapłan nie posiadający przygotowania medycznego odnajduje się w posłudze chorym w sposób „leczniczy”. Chorzy oczekują na jego przybycie.

Swoim zaangażowaniem promuje idee hospicyjne w miejscach posługi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Współorganizuje festyny, wieczory w teatrze, koncerty organizowane przez Stowarzyszenie. Bierze udział w promocji idei hospicyjnej poprzez media.

 

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU:
w niedzielę – o godzinie 8.30
w poniedziałek – o godzinie 18.00
od wtorku do piątku – o godzinie 9.30
w sobotę – 8.30