Rycerstwo świętego Michała Archanioła powstało w 1994 roku. Celem rycerstwa jest wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom, a zwłaszcza kuszonym i zniewolonym przez szatana.

Lokalne grupy Rycerzy zwane są Zastępami Rycerzy. Zastęp liczy 23 osoby w tym 11 Rycerzy, jest on specyficzny bo gromadzi członków z 11 parafii. Prowadzi stale spotkania modlitewne w parafii.
Opiekunem Rycerstwa przy parafii jest ksiądz proboszcz Władysław Pawlik, który umacnia słowem i błogosławieństwem. Chętnie wspiera organizację rekolekcji w parafii, czy też dni skupienia. Zastęp śpiewa Godzinki ku czci świętego Michała Archanioła, o czym informowani są wierni w niedzielę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca. Po Mszy Świętej w niedziele członkowie wspólnoty spotykają się w salce parafialnej, co jest możliwe dzięki wsparciu i przychylności księdza proboszcza.