Animatorzy Grup Domowych przygotowujący kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

W naszej parafii powstała w 1997 roku grupa animatorów grup domowych. Uznając konieczność takiego przygotowania działalność tą zainicjował ks. proboszcz.
Do tej grupy należy 64 animatorów, którzy zostali wybrani z różnych wspólnot działających w parafii: Odnowy w Duchu Świętym, Wspólnoty Żywego Różańca, Rodzin Nazaretańskich, starszych ministrantów, Oazy młodzieżowej.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa 2 lata, zaczyna się od drugiej klasy gimnazjalnej i trwa do pierwszej klasy szkoły średniej. Kandydaci do bierzmowania w roku szkolnym raz w miesiącu uczestniczą w katechezie prowadzonej przez księdza w kościele parafialnym. Również w ramach przygotowania raz w miesiącu uczestniczą w spotkaniu grupy domowej, którą prowadzi animator. Grupa zwykle liczy od 8 do 10 osób. W grupach domowych jest większa skuteczność ewangelizacji, animatorzy są w stanie na nowo odkryć przed młodym człowiekiem jego miejsce i rolę w Kościele. W czasie katechez są wykorzystywane świadectwa animatorów. Kandydaci posiadają indeksy, w których dokumentowane są wymienione formy przygotowania. Odbywają się również wspólne rekolekcje kandydatów do bierzmowania i animatorów.