Modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka poczętego

Rodzina jest powołana, aby spełniać swoje zadania w ciągu całego życia swoich członków, od narodzin do śmierci. Jest prawdziwym „sanktuarium życia (…) miejscem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu”. Dlatego rodzina odgrywa decydującą i niezastąpioną rolę w kształtowaniu kultury życia„.
(Evangelium vitae, 92).

 

Panie Jezu,
za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem
św. Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem/am,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.

 

Panie Jezu, w Tobie jest życie, które jest światłością ludzi a jasność w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia (por. J 1,4-5). Ty nawiedzasz nas, jak z wysoka Wschodzące Słońce, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju (por. Łk 1.,78b-79). Bądź uwielbiony za życie, które nam dałeś. Spraw, byśmy potrafili się nim zachwycić i otoczyć je troską. Dodaj nam sił i odwagi, byśmy potrafili nieść płomień Twojej miłości i przyprowadzać do Ciebie tych ludzi, którzy Cię nie znają.