Nie przystępować do Komunii: to podobnie jakby odczuwać pragnienie przy źródle

św. Jan Maria Vianney
Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie: swoje Ciało i swoją Krew. To, co dokonało się niegdyś na Golgocie dzieje się podczas każdej Mszy świętej. Tak jak 2000 lat temu Jezus umarł na krzyżu, tak w każdej Mszy świętej umiera na krzyżu z miłości do każdego z nas. Chrystus pragnie, żebyśmy ofiarowali Mu siebie. Przyjmując Komunię świętą doświadczamy zjednoczenia z Nim. Komunia oznacza wspólnotę (łac. communio – wspólnota). Zatem ile razy przyjmujemy Komunię Eucharystyczną – Ciało i Krew Jezusa – wtedy jesteśmy we wspólnocie z Bogiem. Mamy trwały kontakt z Bogiem. Sam Jezus przed męką spożywał ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę, na której polecił apostołom sprawować Eucharystię po Jego odejściu. Zapewnił nas, że w znakach chleba i wina On sam jest obecny. Kościół posłuszny swojemu Założycielowi wypełnia zlecone mu zadanie zgodnie ze słowami: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 11,24).
* * * * *
Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp. odbędzie się:

13. 05. 2018 r.

– godz. 10.00 – klasy 301, 302, 303, 304
– godz. 13.00 – klasy 305, 306, 307, 308

20. 05. 2018 r.

– godz. 10.00 – klasy 309, 310 oraz uczniowie SP 13, a także pozostałych szkół