Chrzest Święty
    1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
    2. Ważne dowody osobiste rodziców;
    3. Dyplom z ukończonych nauk przed chrztem
     (dot. rodziców i chrzestnych);
    4. Zaświadczenie „dla Rodzica Chrzestnego” z parafii miejsca zamieszkania
     (jeżeli nie mieszka na terenie tutejszej parafii);
    5. Pozwolenie na chrzest dziecka poza parafią miejsca zamieszkania
     (jeżeli rodzice z dzieckiem nie mieszkają w tutejszej parafii).

 

Chrzty w naszej Parafii odbywają się
w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 13:15

Nauki przed chrztem odbywają się
w I poniedziałek i w I wtorek miesiąca o godz. 18:45

 

Prosimy, aby rodzice  zgłosili się do Kancelarii Parafialnej przynajmniej miesiąc  przed planowaną datą chrztu dziecka.

Wszelkich formalności dot. chrztu dziecka mogą dokonać jednie osoby do tego upoważnione.

 

 

„Zawsze należy dać szansę wszystkim dzieciom na to, aby miały w sobie Ducha Świętego, który będzie je prowadził w życiu, nie zapominajcie chrzcić dzieci!”.