Chrzest Święty

Co należy uczynić, aby dziecko przyjęło chrzest w naszej parafii?

W naszej parafii sakrament chrztu św. jest udzielany
w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13.15

Nie należy zatem martwić się o termin.

  1. Rodzice i chrzestni powinni odbyć naukę przed chrztem św. dziecka. Nauki takie odbywają się w naszej parafii w każdy pierwszy poniedziałek i pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.45 w sali papieskiej na plebanii. Po ich odbyciu uczestnicy otrzymują certyfikat, który jest ważny przez całe życie. Nauki takie można odbyć również w innej parafii.
  2. Następnie rodzice powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej z dokumentami:
  • Certyfikatami o odbytych naukach przedchrzcielnych przez rodziców i chrzestnych,
  • Aktem urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Zaświadczeniami dla rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania (jeśli są spoza naszej parafii),
  • Jeśli rodzice wraz z dzieckiem mieszkają na terenie innej parafii niezbędna jest również zgoda z własnej parafii. Zgłaszając dziecko do chrztu konieczne jest podanie informacji o dacie urodzenia i adresie zamieszkania chrzestnych – warto, aby zgłaszający dziecko byli zorientowani. 🙂
  1. Około 15 minut przed Mszą podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu św. należy przynieść do zakrystii kartki będące potwierdzeniem odbycia spowiedzi św. przez rodziców i chrzestnych.

 

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

  • przyjęła sakrament bierzmowania,
  • żyje w stanie łaski uświęcającej – jest osobą żyjącą samotnie lub w sakramentalnym związku małżeńskim,
  • jeśli mieszka na terenie innej parafii dostarczyła stosowne zaświadczenie ze swojej parafii.