Katecheci świeccy pracują w Zespole Szkół nr 20 (Szkoła Podstawowa nr 20 i Gimnazjum nr 20). Dzięki staraniom księdza proboszcza w chwili obecnej posługę katechetyczną w szkole sprawuje 4 katechetów świeckich. Do zadań katechetycznych w dzisiejszej sytuacji szkolnictwa należy nie tylko nauczanie, ale również oddziaływanie wychowawcze i profilaktyczne. Katecheci świeccy prowadzą więc nie tylko lekcje religii, ale również organizują konkursy np. plakat rekolekcyjny, przegląd szopek bożonarodzeniowych, czy najbardziej popularne konkursy biblijne. Dzięki ścisłej współpracy z księdzem proboszczem najlepsze plakaty i szopki bożonarodzeniowe prezentowane są nie tylko społeczności szkolnej, ale również społeczności parafialnej.

Działalność katechetów świeckich na terenie parafii nie byłaby możliwa bez stałego kontaktu z ordynariuszem miejsca – księdzem proboszczem. Do zwyczaju parafialnego należą comiesięczne spotkania katechetyczne, podczas których nie tylko omawiane są zagadnienia katechetyczne, ale również następuje wzajemna wymiana doświadczeń i wspólne podejmowanie decyzji w zakresie działalności katechetycznej.

Opracował: Jan Pasierbowicz