PODZIAŁ NA GRUPY

Przypominam o podziale na grupy, którym poświęcone było spotkanie 27.10.13:

GRUPA I – kandydaci z Gimnazjum nr 13;
GRUPA II – pozostałe szkoły (np. Gim 4, 9, sportowe, społeczne, katolickie).
GRUPA III – Gim 20 (klasy 303 i 304);
GRUPA IV – Gim 20 (klasy 301 i 302).

 

Harmonogram spotkań w małych grupach

Harmonogram spotkań wygląda następująco:

Grupa I – 14 i 28 maja 2014, środa, godz. 19.00.
Grupa II – 15 i 29 maja 2014, czwartek, godz. 19.00.
Grupa III – 21 maja, środa, godz. 19.00 oraz 30 maja, piątek, godz. 19.00
Grupa IV – 22 maja, czwartek, godz. 19.00.

Przypominam, iż spotkania mają miejsce na plebanii w salce (oznakowane wejście na plebanię) i będą trwać ok. 40 minut. Proszę wziąć ze sobą długopis i, jeśli to możliwe, Pismo św. Starego i Nowego Testamentu.