INFORMACJE ORGANIZACYJNE I NIE TYLKO:

  1. Przypominam o obowiązku usprawiedliwiania swoich nieobecności na wszelkich spotkaniach dla kandydatów.
  2. Osoby ochrzczone poza naszą parafią proszę o dostarczenie na najbliższe spotkanie skróconego odpisu aktu chrztu.
  3. Kandydatom uczącym się w szkołach poza parafią przypominam o obowiązku poświadczenia przez katechetów uczęszczania na lekcje religii.
  4. Proszę już zastanowić się nad imieniem swojego patrona: w naszej parafii przyjmujemy zwyczaj wyboru imienia współczesnych polskich świętych, ewentualnie imion świętych postaci spotykanych w Biblii (zwłaszcza w Nowym Testamencie).
  5. Proszę także zastanowić nad wyborem świadka bierzmowania. Najlepiej, aby był to któryś z rodziców lub rodziców chrzestnych. Świadek bierzmowania, podobnie jak rodzic chrzestny, powinien być kimś, kto żyje w stanie łaski uświęcającej (modli się, przystępuje do sakramentu spowiedzi, komunii św.). W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wyboru świadka bierzmowania – proszę o osobisty kontakt.
  6. Przypominam wszystkim kandydatom o konieczności odnotowania w indeksie obecności na niedzielnej Mszy św., nabożeństwach, spowiedzi a także rekolekcjach szkolnych.