2017/04/22 23:44
Być dobrym jak chleb. List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia.